Zgłoś się!

Prześlij zgłoszenie i weź udział w konferencji Szkoła Relacji. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona!

Gdzie pracujesz:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji na temat Konferencji Szkoła Relacji *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o działaniach Stowarzyszenia Pracownia Aktywnego Działania Półpiętro" oraz Fundacji Dobrych Relacji. *