Anna Soból

Psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia, pedagog.

Ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Getsalt. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeutka w trakcie 4 – letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Pedagog z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami. 

Prowadzi konsultacje dla rodziców, psychoterapię indywidualną młodzieży. 

Pracuje z młodzieżą doświadczającą: trudności ze zrozumieniem siebie i innych, trudności w relacjach, przeżywającej smutek, stres, stany lękowe, obniżone poczucie własnej wartości, depresję, zaburzenia psychosomatyczne.