Monika Ziółkowska – Szyszka

Psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku socjologia. Kończy 4-letnią Szkołę Psychoterapii Gestalt w Warszawie, a także jednolite studia magisterskie w Collegium Humanum na kierunku psychologia.

Pracuje terapeutycznie z młodzieżą doświadczającą stresu, zaburzeń emocjonalnych, stanów depresyjnych, trudności rozwojowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców. Pracuje również terapeutycznie z dorosłymi.