Coaching – w poszukiwaniu dróg i możliwości

Coaching. Tak „modne” ostatnio słowo, obecne w różnych kontekstach. Czasem słyszę od znajomych, aby „skołczować” ich dziecko lub ich samych – czyli powiedzieć, co i jak mają robić. Ale to nie u mnie. Czasem na hasło „coaching” słyszę lekceważące: „Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Hahaha.”  Też nie u mnie. A jeszcze innym razem słyszę że coaching to „taka trochę psychoterapia”. Oj, bardzo nie! I na pewno nie u mnie!

Czyli….czym jest ten cały ‘coaching’?

Cóż, zwykle coaching kojarzy się nam…ze sportem z amerykańskich filmów. Mamy tam przecież postać coacha – trenera drużyny, który rozmawia, doradza, motywuje, dopinguje do działania. I w niektórych środowiskach tak właśnie postrzegany jest coach: trochę jako trener, mentor, doradca w jednej osobie. 

Coaching natomiast to w dużej mierze rozmowa. To proces rozwojowy polegający na dostrzeżeniu/ odkryciu i nazwaniu mocnych stron Klienta, jego zasobów i potencjału, określeniu ważnych dla Klienta celów i sposobów ich realizacji. Co ważne, to Klient wybiera obszar, nad którym chciałby pracować i cele, które chciałby osiągnąć. Coach niczego nie narzuca.

Coaching nie jest terapią ani doradztwem. Coach, poprzez zadawanie mocnych pytań i stosowanie  ćwiczeń coachingowych stymuluje klienta do odpowiedzenia na nie samemu sobie, na własne  poszukiwanie rozwiązań.

W coachingu obowiązuje zasada „równych krzesełek”: relacja coach – klient to relacja oparta na równości, partnerstwie. Coach nie jest „dawcą” wiedzy i rozwiązań, nie „pomaga” Klientowi (bo to zakładałoby większą „siłę” coacha i brak wiary w uczestnika procesu i w to, że mądrość jest w nim).

Coach nie doradza, ale raczej życzliwie towarzyszy. Wierzy w osobę z którą pracuje: w jej potencjał, wiedzę, umiejętności, mądrość. Jednym z celów procesu coachingowego jest odkrycie sprawstwa w uczestniku coachingu po to, aby proces nie „ciągnął się” latami, i aby coach nie uzależnił od siebie klienta.

Coaching skupia się na teraźniejszości i przyszłości, na tym, co osoba korzystająca z coachingu chciałaby zmienić, co osiągnąć.

Coaching to krótki proces, trwający od kilku, do kilkunastu (maksymalnie 10-12) sesji. Sesje odbywają się zwykle co 2-3 tygodnie, choć na początku procesu mogą mieć miejsce częściej, a pod koniec – rzadziej. Spotkania trwają maksymalnie 90 min.

Gdy coach zauważy konieczność współpracy przez Klienta z innym specjalistą, powinien go o tym poinformować – jest to zgodne z zasadami ICF.

Jeśli zatem po przeczytaniu tego artykułu czujesz, że coaching to narzędzie dla Ciebie i chciałbyś/ chciałabyś doświadczyć coachingu – umów się na pierwszą sesję.

Anna Brzezińska

OFERTA (online):

Jestem coachem kariery i doradcą kariery. W czym mogę Ci towarzyszyć?

wyznaczanie i realizowanie Twoich celów

wybór dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej

– chęć/ potrzeba zmiany

zmiana i wybór szkoły

– świadome zaplanowanie i pokierowanie swojej przyszłości,

podjęcie ważnej decyzji,

– trudne sytuacje w szkole,

motywacja

– poznanie swoich wartości

– zarządzanie sobą w czasie, planowanie nauki,

  • Cykl 5 – 10 sesji (60 – 90 min) co 2-3 tygodnie, podczas których Uczestnik coachingu pracuje nad własnymi, ważnymi dla siebie celami, planami i marzeniami oraz tworzy plan ich realizacji.
  • Coaching nie jest psychoterapią ani doradztwem (w coachingu kariery ostatnie sesje mogą – po wcześniejszym ustaleniu – mieć charakter doradczy).
  • Coaching skupia się na teraźniejszości i przyszłości, na odkryciu/ dostrzeżeniu i nazwaniu mocnych stron, zasobów i potencjału Klienta.

Prowadząca

Anna Brzezińska – jestem wieloletnią edukatorką młodzieży i dorosłych.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia angielska (specjalność pedagogiczna) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (część na Universidad de Vigo, w Hiszpanii, w ramach wymiany studenckiej) oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS: Job Coaching – Nowoczesne Doradztwo Zawodowe i Coaching Kariery, oraz liczne kursy związane z doradztwem i coachingiem (np. kurs “Design thinking”  czy  “Coaching kariery na miarę XXI wieku”).

Oprócz coachingu i doradztwa kariery jestem też lektorką języka angielskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w Polsce, jak i za granicą (Wielka Brytania, Hiszpania).

Znam specyfikę pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Ciągle rozwijam swoje kompetencje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach i kursach.