Katarzyna J. Lewińska

Psychoterapeutka humanistyczna w trakcie szkolenia dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz z całymi rodzinami z problemami takimi jak: zaburzenia odżywiania, lęk, depresja, bóle somatyczne, niskie poczucie wartości, zawirowania wokół wyrażania siebie i swojej orientacji seksualnej, kłopoty społeczne i w relacjach. Chce towarzyszyć młodym ludziom na ich ścieżce rozwoju, pomóc odkrywać znaczenie tego, co im się przydarza. 


Ciekawi ją drugi człowiek, jego potencjał i droga rozwoju, stany, jakie pojawiają się w sytuacjach kryzysowych i w obliczu zmiany. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej, z parami, rodzinami i grupami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.