Katarzyna Motyl

Psycholog, pedagog. Obecnie jest w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej (AMiE), akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, którego jest członkinią.

Ukończyła jednolite 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie uzyskując dyplom Psychologa klinicznego oraz studia licencjackie na Wydziale Nauk o Wychowaniu w Łodzi na kierunku Pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej oraz

Udziela poradnictwa psychologicznego w przypadku doświadczania kryzysów, problemów emocjonalnych, trudności w relacjach i kontaktach interpersonalnych. Pomaga wygrać z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.

W swojej pracy skupia się na zasobach i potrzebach Klienta. Zapewnia zaufanie, życzliwość oraz akceptację.