Monika Ziółkowska – Szyszka

Psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Psychoterapeutka w trakcie 4 – letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Terapii Gestalt.

W Poradni Gniazdo prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz konsultacje dla rodziców.

Doświadczenie terapeutyczne zawodowe zdobywała na stażu w Stowarzyszeniu OPTA, pracując z dziećmi i młodzieżą w programie “W rodzinie siła”.

Pomaga młodym ludziom doświadczającym stresu, zaburzeń emocjonalnych, stanów depresyjnych i innych trudności okresu dojrzewania.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.