Grupa wsparciowo – edukacyjna – jesień 2023

Okres dojrzewania, to dla młodych ludzi, czas wielu zmian. Zachodzą w ciele, myślach, uczuciach oraz relacjach z innymi ludźmi. Ten czas w życiu, charakteryzuje się intensywnością przeżywania emocji, a często również przewagą negatywnych myśli o sobie i świecie. Młodzi ludzie doświadczają wielu trosk i napięć, a naturalne oddalanie się od dorosłych sprawia, że często brakuje im wsparcia.

Grupa dedykowana jest młodym ludziom, doświadczających trudności związanych z okresem dojrzewania. Dostarcza ona wsparcia społecznego, potrzebnego w okresie kształtowania się tożsamości. Życzliwe wsparcie rówieśników i prowadzących, pozwala młodej osobie, poznawać siebie taką, jaka jest. Zapobiega również poczuciu samotności, a zapewnia przynależność – tak potrzebną w tym okresie życia.

Kiedy

12 spotkań 1 x w tygodniu od października 2023.

Spotkania we wtorki w godzinach 16:15 – 17:45.

Dla kogo

Zapraszamy osoby uczęszczające do 8 klasy szkoły podstawowej oraz 1 – 2 klasy szkoły średniej.

Do udziału zapraszamy młodych ludzi którzy chcą:

  • lepiej radzić sobie z natłokiem myśli i uczuć,
  • bardziej poznać i zrozumieć siebie,
  • pewniej wyrażać swoje zdanie i potrzeby,
  • wzmocnić swoją odporność psychiczną,
  • spotkać nowe osoby i porozmawiać na ważne dla siebie tematy.

Grupa będzie liczyć  6-8  uczestników.

Co będziemy robić

Grupa będzie miejscem do poznawania siebie i innych ludzi. Będziemy w niej szukać sposobów na bezpieczne wyrażanie uczuć oraz zwiększać świadomość tego, kim jesteśmy i czego potrzebujemy. Będziemy dużo rozmawiać, ale też bawić się i tworzyć. W grupie znajdzie się miejsce na wyrażenie opinii, współpracę z ludźmi, a także przyglądanie się temu, jak tworzymy relacje.

Warsztaty nie są grupą terapeutyczną dla osób z Zespołem Aspergera. Osoby ze spektrum autyzmy zapraszamy do grupy piątkowej.

Gdzie

Warsztaty będą odbywały się w Poradni Gniazdo przy ul. Solec 30A (Warszawa Powiśle).

Koszt

Koszt udziału w pojedynczym 1,5h spotkaniu to 150 zł.

Łączny koszt udziału w grupie to 1800 zł. Możliwa płatność w ratach.

Decydując się na udział w grupie, uczestnik zobowiązuje się oplacić całość kwoty.

Potwierdzeniem udziału jest wpłata opłaty za udział w grupie/ 1 raty oraz przesłanie podpisanego regulaminu.

Udział w grupie poprzedzony jest 45 minutową konsultacją z osobą prowadzącą. Konsultacja jest okazją do poznanie uczestnika zajęć oraz rozmowy o jego potrzebach.

Koszt udziału w konsultacji to 120 zł.

Zapisy

Zapisy telefonicznie 510 901 158 lub mailowo: kontakt@pordniagniazdo.pl