Ewa Jaguszewska

Psychoterapeutka i pedagog specjalny.  Ukończyła IV-letnie psychoterapeutyczne szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, szkolenie a Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz szereg kursów z różnych modalności terapeutycznych, mi.in z poznawczo-behawioralnej terapii tików, terapii ACT w pracy z młodzieżą z depresją i lękiem społecznym, seksualności osób z Zespołem Aspergera, …

Katarzyna Motyl

Psycholog, pedagog. Obecnie jest w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej (AMiE), akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, którego jest członkinią . Ukończyła jednolite 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie uzyskując dyplom Psychologa klinicznego oraz studia licencjackie na Wydziale Nauk o Wychowaniu w Łodzi na …

Błażej Puziak

Psycholog, psychoterapeuta i trener grupowy. Ukończył 4 – letnie całościowe szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Posiada również certyfikat I stopnia w terapii EMDR. Przez 5 lat pracował w jednym z warszawskich liceów. Na co …

Edyta Zygmunt

Psychoterapeutka humanistyczno-egzystencjalna. Ukończyła 4- letnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii Gestalt. Umiejętności zawodowe zdobyła w akredytowanym przez EAGT Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz dzięki uczestnictwu w warsztatach, szkoleniach i treningach terapeutycznych.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Medyczne MKK Trimed w Łodzi Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz …

Gabriela Marmor

Psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracę terapeutyczną opiera na budowaniu relacji w prawdzie, zaufaniu i chęci zrozumienia świata oczami klienta. Wspólnie poszukuje drogi do dobrostanu i stawania się sobą. Lubi pracę z wizualizacją, pracę z ciałem, oddechem, odczytywanie z mapy dolegliwości psychosomatycznych źródła problemu.  Swoje doświadczenie nieustannie …

Agnieszka Turula

Psychoterapeutka, szkoląca się w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie i pedagogiem. Ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, kurs arteterapii w Instytucie Ericsonowskim, cykl szkoleń z zakresu pracy socjoterapeutycznej i dialogu motywującego. Prowadzi konsultacje dla rodziców, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną. Zajmuje się również prowadzeniem …