Dominika Prętczyńska

Psycholog i psychoterapeutka. Posiada certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. 

Ukończyła 5-letnie studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, półroczne studia Master 2 na Wydziale Psychologii Université Catholique de Louvain w Belgii oraz 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii. 

Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w: Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, Stowarzyszeniu KARAN, Centrum Terapii Dialog.

Prowadzi psychoterapię indywidualną nastolatków.

Pracuje również w języku angielskim.