Ewa Jaguszewska

Psychoterapeutka i pedagog specjalny. 

Ukończyła IV-letnie psychoterapeutyczne szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, szkolenie a Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz szereg kursów z różnych modalności terapeutycznych, mi.in z poznawczo-behawioralnej terapii tików, terapii ACT w pracy z młodzieżą z depresją i lękiem społecznym, seksualności osób z Zespołem Aspergera, Treningu Umiejętności Społecznych  i inne.

Już od ponad 10 lat pracuję z młodzieżą z wyzwaniami rozwojowymi. Wspierając młodych ludzi i ich rodziców czerpię z doświadczeń współpracy ze szkołami integracyjnymi, również z nurtu edukacji alternatywnej. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywałam również w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz organizacjach pozarządowych.

Pracuje z młodzieżą doświadczającą zaburzeń depresyjnych i lękowych, z trudnościami szkolnymi oraz zaburzeniami zachowania, a także z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w szczególności Zespołem Aspergera.