Karolina Kozicka

Psycholog i psychoterapeutka w trakcie szkolenia.

Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jest w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii w Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą zdobywała na Terapeutycznym Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Warszawie podczas dwuletniego stażu w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie. Przez 5 lat pracowała jako psycholog szkolny w jednym z warszawskich liceów.

Przyjmuje w gabinecie przy ul. Jaworzyńskiej 6/13 w Warszawie.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W Poradni Gniazdo prowadzi psychoterapię indywidualną nastolatków.